पं लोकमणि शर्मा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी

राजकीय महाविद्यालय, माँट जनपद मथुरा

(सम्बद्ध: डाॅ बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा)